وبسایت شرکت Maddox Energy

مجموعه Maddox Energy، در زمینه نفت و گاز فعالیت می‌کند. این مجموعه به طور خاص از انتقال انرژی فقط حمایت می کند، با هدف حفظ سیاره ما و ترویج دسترسی کارآمد و پایدار به انرژی برای همه است.

لینک مشاهده وب سایت : http://maddoxenergy.org/